8/25/14

I did it ! I deactivated my Facebook account

I did it. I deactivated my Facebook account today. After 6 months of planning to "step out " of this game, I officially did it today. Feel great. I had spent so much time on Facebook and it is not good for my health. I rather devote my time for studio works and my two kids.

But. I may come back tho. in the future. Maybe tomorrow. Just temporarily out to take a rest.

Will continue update my arts at Huynhthuychauart blog and post my new writings here. People who know me know how to contact me. So. Here we go. Will update what my life is without facebook.
Best !

7 comments:

Anonymous said...

Miss....you....

I did quit fb for almost a month now.. :)

Dau-

Lún Ghẻ said...

we see each other here them hehhe. I am tired of Fb . really.

Đàm Hà Phú said...

Oops :)

Lan Ngoc said...

Good, Châu.
Lan không biết cách đóng fb lại (deactivated) nhưng mà Lan cũng chả ghiền, nên cũng ok :)

Lan Ngoc said...

À, rảnh rỗi rồi viết tiếp chuyện Nút Phén đi chứ, hehehe

musingontheroad said...

Hâm mộ chị chủ nhiều tài quá. Các tác phẩm của chị rất thought provoking & visually arresting. Còn chuyện kể thì dễ thương, vừa hóm hỉnh vừa cảm động. Đọc lèo hết vài chục entries.

phuongle said...

Hôm nay vô lại Blog của Châu , mấy bữa trước đọc bài của Châu qua Link mà Châu để trên FB . Sẽ qua đây ngóng bài mới của Châu hén .