12/23/13

Cây thông ve chai 2013


Một cuốn sách cũ mua ở GoodWill 20 xu thôi nhá


Cái cây cột phía trong quấn bằng giấy báo Việt Nam cho miễn phí ở ngoài tiệm ăn nhá . Cái đế làm bằng hộp ăn kem bằng giấy. Ăn xong rửa để dành mần cho vụ này nhe.


Mấy cái bong bóng Bánh Xèo xếp bằng giấy origami, cũng coi như miễn phí.

Dây đèn mua ở Walmart 1 đồng 49 xu năm ngoái xài lợi.

 Ừa, thì tính thim chừng 1 đồng cho hotglue nữa đê


Em Xèo ẻm mần ngôi sao. Nên lúc ẻm chụp, ẻm chỉ chụp hình ngôi sao của ẻm thôi á.

Công của mẹ, con cô Bánh Xèo và Bánh Xèo ngồi tí ta tí tửng vừa làm vừa nghe nhạc, vừa nhấp rượu wine ( àn Bánh Xèo ko có nhấp chi hết), kéo ra kéo vô, quấn lên quấn xuống.... khoảng ba tiếng là ra cái này.

Vậy thôi. Sướng là cái công làm. Chơi đươc bao nhiêu. Con cô nó hightech phóng ngay cái hình lên Fb dành công mất rồi. Rồi tới em Xèo. Con mẹ nó rị mọ gõ vài hàng gọi là.

Chúc pà con một cái Giáng sinh vừa hiền vừa an lành vừa rẻ vừa chay vừa tịnh y chang cái cây này nha.