8/9/15

Đơn giản (II)

Chuyến đi bụi vừa rồi chụp hình là chín, ăn chơi là phụ nên hình hơi bi nhiều, phải chia làm hai ba entry coi mới đỡ ngộp.
Lâu lắm mới đi camp lại. Lần trước là 2012 đi camp với một đám người Việt Nam. Có viết ở đây. Mấy người đó là  " pro" camper. Mình chơi không có lại. Tự mình chỉ đụng đâu ngủ đó, một cái nồi, một cái bếp ga nho nhỏ là xong. Cái lều kỳ này cũng nhỏ và gọn lại tự cái lớn.... bị người ta đập cửa xe vô lấy mất gòi. Nên bữa nay mới phát hiện ra mắc lều nho nhỏ ...dễ hơn dựng lều to. Hahha.

Mục tiêu là ngắm cảnh nên camp lúc trời chạng vạng. Ăn tranh thủ nhanh để đi ngủ rồi sáng dậy sớm đi tiếp. Lần đầu tiên đi camp mà tối mệt phờ người ngủ sướng quên mất cả đau lưng nhé.

Sáng dậy sớm tập Dich cân kinh rồi làm một vòng. Thấy những điều nhỏ bé đơn giản làm lòng mình bình yên vô cùng.


Sáng sớm đi ra ngoài rừng mới thấy cuộc đời long lanh trong ngần như vậy á !

No comments: