6/10/10

Beo's graduation, 2010today. He is happy.

to get over with all the teachers here.


let them stay behind.....and


move forward....

to continue an adventure to a new school next year.

hopefully with his friends


as this Nano club.

Congratuation, Beo.
Mommy loves you! very very much.

11 comments:

ChịBaĐậu said...

Congratulation, Beo!

BeBo said...

Chúc mừng Beo, sắp thành cậu thanh niên rồi!!!

The Bolsavik said...
This comment has been removed by the author.
The Bolsavik said...

Fred Korematsu is a civil rights pioneer. I heard him speak once.

Cậu Long said...

Chà chú nhóc đứng ngang ngửa với thằng Mẽo con chứ vừa gì he? Chắc tại ở bển cho uống sửa voi hả em....

lvu said...

thằng nhỏ dễ thương thế :))

phuongle said...

chúc mừng Beo !!!

4zzzz said...

Chúc mừng Beo

NgocLan said...

Beo bảnh quá :)

Lún Ghẻ said...

Beo cám ơn cô chú đã chúc mừng nha.

to Cậu Long: uống sữa và đi bơi đó anh. Nó uống sữa như uống nước vậy đó. Ngày nào cũng phải 2 ly bự.

marcus said...

Congrats! Beo. It will be cool in the new school.