6/11/10

Hòa hợp hòa giải: Sài Gòn Giải Phóng Người Việt


"Sài Gòn Giải Phóng Người Việt" Collage, 36 in by 30 in, newspaper on a foam board.

3 comments:

HwoangNguyen said...

Cái này hay quá chị.

Đàm Hà Phú said...

"Sài Gòn Giải Phóng Người Việt" Vậy được rồi chị. Không cần nói thêm "hòa hợp hòa giải đâu. Ngay cả cái tên Phú nghĩ nên Mix luôn.

Lún Ghẻ said...

phú: "hòa hơp hòa giải" là câu view đó.Mình bị cái bịnh mê dòn view moving up. Hehehe, nhục vậy đó.