4/4/10

Paint a day away


Mưa.Bão to.Không ra đường chạy rong được.Ở nhà. Bày trò này chơi nè. Tòn canvas hàng tồn. Không ưa nữa, dùng ra quẹt lại cái mới.
Cái này Xèo nói xong rồi. Xèo muốn đem vô museum treo cơ.

6 comments:

BeBo said...

Con nhà tông hổng giống lông cũng giống cánh hé...

ChịBaĐậu said...

Nói với Xèo nhà Đậu có cái museum nè, đưa đây treo cho.

Hươngxưa said...

Thich màu của Xèo lắm. Thích hơn của Lún luôn :)

CapriR said...

Nhớ cái tuớng cuả Xèo quá nghen. Nhớ luôn cái góc studio cuả Lún, bữa có 2 thị mẹt ngồi tám chuyện râm ran.

ChịBaĐậu said...

Lun ơi, nhà có khách nè..
Có gì mới không? Cho thêm cái entry mới đi...
Bớ Lún....

Sparkling said...

em thích paintings lắm, mà sao 0 hiểu nổi cái loại abstract này. Ước gì được chị hay Xèo dạy 1 lớp abstract.