3/16/12

Chớm



Xuân trên Seattle nè

Sau mí tuần Seattle rầm rộ mưa, thì bữa nay trời bỗng rạng nắng. Quả là không sai. Hết mưa là nắng lại ...

Đi một vòng ra Lake Washington, gần nhà mình đúng 15 phút lết bộ nha. Vẫn còn lạnh. Nhưng nắng cũng bắt đầu ấm rồi.

Trời ngoài hồ bữa nay xanh nhìn phát thèm. Thèm ăn kem.



Thấy cái cây này rùng hết cả mình.


Mí cái nụ nho nhỏ này nè. Cở một hai tuần nắng nữa là bung ra hết cho coi.

Cánh hồng rụng tơi bời





Một cái park gần nhà.
Con đường ra Lake nè

No comments: