3/1/13

Quạ sĩ chép bài nà

Chép bài kiểu này không bo giờ sợ sai chính tả hết nha.


Mà có sai, bôi quá kiểu này cũng không ai dám nói gì nha. Quá ngợp luôn nà. Bà con ghé chơi rồi coi.