6/1/11

Chụp hìnhMỗi hẹn lại lên, lò bơi của Bánh Xèo với Beo chụp hình chung một lần. Đông và lộn xộn như vậy á.
Xếp hàng đưá lớn trước, đưá nhỏ sau.Rồng rắn lên mấy lắm á. Đồng phục hết nha.

Một bầy khoảng 200 đưá.Đám lớn nhất 14-15 tuổi, đám nhỏ lui cui phía sau khoảng 4-5 tuổi.


Đang chờ lên dàn nè


Beo đứng rồi chứ không có yên nha

Cô nàng xếp chót phiá sau. Cũng đứng không có yên.


Sắp xong rồi.Ngồi cũng không có yên nha. Nàng bên phải kế cái thằng con trai kia là một trong những đứa giỏi nhất trong lò.

Đưá cuối cùng nè
ông phó nhòm nè
Nghiêm chỉnh rồi á. Xếp được hàng cũng hơn 15-20 phút. Chụp cái rẹt, một phút là.

Rả đám.
Cô bạn thân của nàng.
Nhóm này luôn được xếp chung trong môn tiếp sức. Đưá nào cũng dễ thương và giỏi hết á.

Vậy thôi nha. Để qua nhà Lan quậy mới được !

7 comments:

Đậu said...

Bánh Xèo dể thương quá. Đông ghê ha Lún!

Richuge said...

wow cô nàng dễ thương thấy "ghét" ghê!

Taaman said...

Xem hình Lún chụp văng vẳng trong tai mình bài hát "Trái đất này là của chúng mình!", mầu da và những gương mặt trẻ thơ: đẹp quá Lún à!!!

Lún Ghẻ said...

tks moi người khen cô nhỏ.
to Taaman: ưa, nhớ bài hát đó. Giờ mới thấy con nít tuị nó sướng hơn mình nhiều hén.

Khoa Nguyễn said...

Dễ thương quá cô ơi!

Marcus said...

Hai đứa lớn và dễ thương quá trời.

Lún Ghẻ said...

to Mac: daọ này biết mất luôn rồi hén