6/15/11

Biểu tình ké

Đi bộ ké


Phản đối ké


La ké

Bị nách như heo. Ké luôn nha.

Ké, ké, ké. Thôi.
Cho chắc ăn nha.


P.s :Hình lươm trên Net, đầy.

Người bằng đất: Lún Ghẻ, cảm hứng từ cái clip này nè.
Photoshop: Vũ Quí Nhảm Nhiên. Coi thêm bên đây nè.

No comments: