6/19/11

Sunset at Morro Bay for Father Day

You got it, Daddy.

Sunset
at Morro Bay
Here we go !

Happy Father Day !

2 comments:

ChịBaĐậu said...

Wow, đẹp quá. Mình mê sunset và cũng khoái sunrise luôn mới ghê chứ.

phuongle said...

Đẹp quá , thích được đi đây đó như gia đình Châu mà khg được , thiệt là ganh tỵ đó .