8/10/09

Unfinished Clip

Cái này làm chưa xong. Vì làm tới đây thì không biết phần âm thanh sẽ ra cái giống gì. Cứu với.
Bonus sẽ là 1 con khỉ này nè.

3 comments:

Marcus said...

Cho nhạc techno vô chắc hợp á.

Marcus said...

để suy nghĩ đã nghen. Nhưng chắc khi Lún làm cái clip đó thì đã hình dung nhạc và nhịp điệu rồi. Hay là chơi vocal bằng cách huýt sáo theo?

Marcus said...

1. perhaps something sweet and kindy like:

http://www.youtube.com/watch?v=ZpABDantY6w

http://www.youtube.com/watch?v=--szrOHtR6U

http://www.youtube.com/watch?v=c9cWkUhZ8n4

2. Or make a really dance song from it. With beats!

http://www.youtube.com/watch?v=Ot_xp4HWg3Y

http://www.youtube.com/watch?v=MotFKyOaw1s

You need someone with arranging and mixing skills.

Or you whistle and clap your hands to produce the beats.