12/4/09

Bánh Xèo 's Christmas tree

is full of surprises, stories and magic. Every year, Bánh Xèo has her own show, which is her Christmas tree. She makes her own dolls. She hangs her toys then lights them up with her magic wand. She sweeten her tree with Halloween candies as a final touch.Each of her doll has its own flavorful story(s) to tell. Still, they share a special colony called Bánh Xèo Magic Christmas Tree.

Enjoy the show.

Christmas is coming !7 comments:

Phung Tran said...

Xmass tree nha chi Lún không đụng hàng với ai hết áh. Bánh Xèo của chị Lún giỏi quá!

marcus said...

It's the coolest Christmas tree I've ever seen! Love it and love Bánh Xèo!

Anonymous said...

BX is very talent. She is very creative. The tree is beautiful and I love all her dolls, especially the black one hanging by herself.

Send my loves to BX please.

chiBaDau

Đàm Hà Phú said...

Yeap. Very nice and creative X'mas tree

marcus said...

có gửi email về địa chỉ yahoo của Lún đó nha, check giùm nha. Thương, marcus.

CapriR said...

BX's very creative. Cái này chắc thưà huởng từ bà ngoại và mẹ phải hông?

phuongle said...

Thật đẹp và lạ quá , 2 đứa nhỏ nhà Châu thật có khiếu thẩm mỹ và óc sáng tạo ghê . Chúc mừng Châu có hậu duệ tài năng...