7/1/11

Hàng mới về, không có lạ nhưng chỉ ở đây mới có

Coi ở đây.Happy July 4th nha pà con !

3 comments:

Hao-Nhien Vu said...

Bao giờ thì tụi nó tách đôi ra một nửa lên núi một nửa xuống biển?

marcus said...

Cool! chúc mừng nha! :D

Lún Ghẻ said...

to nhà Hạo: chừng nào xong 100 con thì lên xuống gì đó tuỳ tuị nó nha.

to M: tks