6/7/09

" Anh hùng" tuyệt thưc Lý Tống và tác phẩm của Huỳnh Thủy Châu

Entry for April 15, 2008

anh hùn " tuyệt thưc hơn 20 ngày mà không sao hết" Ly Tống nè . Hôm qua thân chinh đáp mái bai xuống Sài Gòn Nhỏ để quảng bá cho tác phẩm của Huỳnh Thủy Châu. Hân hạnh và cảm động đùng đùng. Nghe đồn là sau khi chụp hình, bàn luận gì đó với đồng chí Ngô Kỷ, cả hai cãi nhau một trận. Ngô Kỷ đuổi thẳng cổ Lý Tống về lại động hoa vàng ( San Jose). Hề. Nên không có hình nào cả hai đứng chụp hình chung trước tác phẩm của họa sĩ. Uổng cả một cái vé mái bay!

LA Times mới đua tin hôm qua . Đoc ở đây nè.

'Freedom fighter' joins protest at O.C. Vietnamese newspaper

Ly Tong

No comments: