6/13/09

New York hoa


Lần trước đi NY vào 2002, ngay sau 9/11 khoảng 10 tháng. Một nách 2 đứa con. Bánh Xèo mới 8 tháng. Đi cứ như là đi ăn cướp. Lần này thong thả hơn. Hai vơ chồng vức con cho bạn vài ngày, tranh thủ "the second honeymoon" nè. Ha.
New York tháng sáu mà trời mưa.
Lang thang khắp East Village. Hoa đầy. Xinh ghê lắm nhá.

Trước cửa, tranh thủ trồng hoa lẫn rau. Nhìn phát thèm.Toàn đi bộ. Ngày nào cũng 6-7 tiếng đi bộ. Muốn rả hai cặp giò.


Hoa là hoa. Dân New York ăn ở chật hẹp. Nhưng hình như nhà nào cũng tranh thủ mùa Xuân để trồng vài chậu bông. Hoa!

1 comment:

marcus said...

Hông vô Central Park chụp hoa cho sướng ha. Rảnh chụp cả người luôn thể.