6/4/09

Thất nghiệp ở nhà đi Chùa

Entry for February 04, 2009

Chùa Việt Nam ở trên Sacramento
Chùa mới xây, đep, rộng rãi.

DSCF2105 by you.

Chỉ tôi dây điên giăng đầy. Điện chay nghe rào rào.

DSCF2101 by you.

DSCF2100 by you.


DSCF2104 by you.

Trời lanh. Mùi nhang thơm lây lây. Màu đỏ vàng của nhang, của khói. Cả bầu trời thơm quyện mùi nhang.

DSCF2103 by you.

Đi vái ông thần tài cho con trúng số. Con sẽ xây cái am nho nhỏ thờ phượng. Bên Mỹ, xây Chùa không bi đóng thuế.

DSCF2106 by you.

Màu cờ Phật. Đep mê hồn.

DSCF2107 by you.

Gió thổi, vải cờ nhè nhẹ bay như thế này đây

DSCF2108 by you.

Cờ treo ngoài trời, bac phếch thế này.

DSCF2123 by you.

Nắng xuyên qua, nhìn hấp dẫn như thế này.

DSCF2111 by you.
Trái cây trong Chùa.

DSCF2109 by you.

DSCF2119 by you.


DSCF2118 by you.

trai cây trĩu quả như thế mà Chùa không cho hái! Tôi nghiệp cái cành!

DSCF2120 by you.
Ngồi thiền dưới mang lưới dây điện.

DSCF2116 by you.

Hồng hài nhi nhìn dây điên hay nhìn Phât Bà, hay là nhìn ...

DSCF2115 by you.

dĩa trái cây( có dán sticker) này đây? Vẫn không hiểu tai sao Chùa trồng cây mà không cho ăn. Phải đi mua loai trái cây có sticker để cúng?

DSCF2117 by you.

Nhìn cái đèn này mà lòng nao nao. Hồi xưa, Lún cũng hay gấp loai đèn này chơi đấy!

2 comments:

Huong said...

co dep qua!!!

Adonis Sage said...

hình chùa rất đẹp, hay wa, có dịp đi các nơi thờ phượng hay dã ngoại thì đưa hình lên thêm, thanks!!