1/19/10

Three Flags, Two Songs, One Word

Done.
Five by seven feet, fabric , fiber and a lot of thread hand sewn together. Took me one whole year to finish it.

2 comments:

Thân Trọng Tuấn Anh said...

Đẹp quá chị ơi. Phần chữ in trên đó là chị thêu tay hả?

Lún Ghẻ said...

cám ơn nha. Ừa, thêu tay hết đó.